Rekisteriseloste

www.harmonia.fi 

henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste 


1. Rekisterinpitäjä

Harmonia Life Oy
Salomonkatu 17 a
00100 HELSINKI
Y-tunnus: 0898569-2

2. Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Harmonia Life Oy
Tiina Jutila
Salomonkatu 17 a
00100 HELSINKI

info@harmonia.fi

Puh. (09) 696 2010

Rekisterin ylläpitäjä pyrkii vastaamaan viiden arkipäivän kuluessa sähköpostitse lähetettyihin ongelmiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

Harmonia.fi-asiakaskanta

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Käsittelyn tarkoituksena on verkkopalvelun käyttäjäsuhteen hoitaminen, käyttäjien ja palvelun ylläpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin sekä tiedotustoimintaan. Rekisteriin talletetaan tiedot palvelua käyttäneistä henkilöistä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot rekisteröidyistä:

· etunimi ja sukunimi
· sähköpostiosoite 
· puhelinnumero 
· palaute

Palvelussa ei käsitellä henkilötietolain tarkoittamia arkaluonteisia tietoja.

Rekisteriin tallennetaan henkilötietoja, jotka on kerätty verkkosivujen kautta. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä kerää teknistä tietoa kun käyttäjä käyttää verkkosivuja.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröidyn henkilötietoja ulkopuolisille muuten kuin siinä tapauksessa, että palvelu siirtyy toisen tahon ylläpidettäväksi.

7. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai käyttäjäsuhteen loppumisen vuoksi. Tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli käyttäjä rikkoo palvelun käyttöehtoja, väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Kerätty tieto tallennetaan turvalliseen käyttöympäristöön, jonne yleisöllä ei ole pääsyä. Tietojen käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteriä käyttävät vain henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterinpitäjä toimii huolellisesti estääkseen tietojen varastamisen, häviämisen, väärinkäytön ja muuttamisen.

9. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Rekisteriselosteen versio 19.5.2011